Paulina Jabłońska

,,Nie mamy prawa oceniać. Mamy prawo akceptować”. M.Earle

Nazywam się Paulina Jabłońska w Naszej szkole jestem psychologiem.

Adresatami moich działań są przede wszystkim dzieci. W codziennej pracy zapewniam opiekę psychologiczną uczniom, wsparcie rodzicom oraz nauczycielom.

Osobiście jestem zafascynowana pracą z dziećmi, uwielbiam ich optymizm, ciekawość świata, zainteresowania i kreatywność. Moja praca to jednocześnie moja pasja i ciekawa przygoda.

Kilka słów o mnie…

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale psychologii, szkołę terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, wiele kursów, szkoleń i warsztatów pozwalających mi na ciągłe pogłębianie mojej wiedzy. Pracowałam i byłam wolontariuszem w wielu placówkach : przedszkolu jako wychowawca, sądzie rejonowym, domu dziecka, szpitalu psychiatrycznym, centrum neuropsychiatrii dzieci i młodzieży, ośrodku terapeutycznym z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz DDA.Odbyłam również moduł specjalizacyjny z przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowych oraz psychoterapii uzależnień.

Jestem również bajkoterapeutą –piszę bajki terapeutyczne dla dzieci.

Bajki - pomagajki to historie, które wspierają, dają poczucie bezpieczeństwa, opowiadają o świecie dziecięcych emocji, problemów i kłopotów, a przede wszystkim zmniejszają lęki dzieci i pomagają znaleźć rozwiązania.

Moje zadania

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców, innych specjalistów oraz rodziców w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów , w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Koordynowanie współpracy szkoły z instytucjami zewnętrznymi: OPS, policją, sądem, kuratorami, ZPPP.

Moje godziny pracy

Poniedziałek: 1100 – 1600
Wtorek: 1100 – 1600
Środa: 1100 – 1600
Czwartek: 800 – 1200
Piątek: 800 – 1200


Po wcześniejszym umówieniu jest możliwość spotkania również w innych terminach i godzinach.

Dla uczniów

DROGI UCZNIU:

Jeśli:

 • Masz jakiś problem i nie wiesz z kim o tym porozmawiać – PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Czujesz się samotny – PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Boisz się chodzić do szkoły, bądź źle czujesz się w swojej klasie – PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Ktoś Ci dokucza, wyśmiewa, źle Cię traktuje - PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Masz problem w relacjach z rówieśnikami lub osobami dorosłymi - PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Masz trudności w nauce- PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Martwisz się sytuacją w domu rodzinnym - PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Często boli cię głowa, albo brzuch, chociaż jesteś zdrowy - PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Czasem ,,wybuchasz” nie umiesz sobie poradzić z emocjami - PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Jesteś nieśmiały i bardzo chcesz to zmienić- PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Chcesz się z kimś podzielić swoim sukcesem- PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Bądź po prostu potrzebujesz z kimś porozmawiać- PRZYJDŹ DO MNIE.
PRZYJDZ razem spróbujemy sobie z tym poradzić.

Dla rodziców

DROGI RODZICU

Jeśli:

 • Martwi Cię zachowanie Twojego dziecka.
 • Niepokoją Cię jego wyniki w nauce.
 • Coś dzieję się w twojej rodzinie i boisz się jaki to będzie miało wpływ na twoje dziecko.
 • Zachowanie twojego dziecka nagle się zmieniło i nie wiesz dlaczego.
 • Twoje dziecko jest agresywne, nieśmiałe, wycofane i chciałbyś mu pomóc.
 • Chciałbyś poprawić/pogłębić relację ze swoim dzieckiem i nie wiesz jak to zrobić.
 • Twoje dziecko jest apatyczne, lękowe, nie chce chodzić do szkoły.

PRZYJDZ razem spróbujemy sobie z tym poradzić.

Pamiętaj Moja praca przy Twojej współpracy przyniesie efekty.