Psycholog

Pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu rozpocząłem we wrześniu 2022 roku. W tym samym roku skończyłem studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2019 roku zacząłem pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jako instruktor tańca. W okresie ferii i wakacji wyjeżdżałem na zimowiska i kolonie będąc tam wychowawcą, a także animatorem zajęć dla najmłodszych podopiecznych. Aktualnie poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie studiów podyplomowych, a także uczestnicząc w różnych kursach oraz czytając literaturę naukową z zakresu rozwoju i pracy z dziećmi.
Najważniejszymi wartościami w mojej pracy z dziećmi jest szacunek do dziecka, jego poczucie zaufania, bezpieczeństwa oraz akceptacja tego, jakim jest człowiekiem. Zajęcia staram się organizować bardzo elastycznie, tak aby jak najlepiej dopasować się do indywidualnych potrzeb ucznia bądź grupy.

Kilka słów o mnie...

Do moich podstawowych zadań w pracy psychologa szkolnego należy:
1. Diagnoza dzieci w celu określenia ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2. Udzielanie uczniom pomocy i wsparcia;
3. Podejmowanie działań profilaktycznych związanych z problemami dotyczącymi dzieci i młodzieży;
4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy;
5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
6. Udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
7. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Moje godziny pracy

 

 

Po wcześniejszym umówieniu jest możliwość spotkania również w innych terminach i godzinach.

Dla uczniów

DROGI UCZNIU:

Jeśli:

 • Masz jakiś problem i nie wiesz z kim o tym porozmawiać – PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Czujesz się samotny – PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Boisz się chodzić do szkoły, bądź źle czujesz się w swojej klasie – PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Ktoś Ci dokucza, wyśmiewa, źle Cię traktuje – PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Masz problem w relacjach z rówieśnikami lub osobami dorosłymi – PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Masz trudności w nauce- PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Martwisz się sytuacją w domu rodzinnym – PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Często boli cię głowa, albo brzuch, chociaż jesteś zdrowy – PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Czasem ,,wybuchasz” nie umiesz sobie poradzić z emocjami – PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Jesteś nieśmiały i bardzo chcesz to zmienić- PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Chcesz się z kimś podzielić swoim sukcesem- PRZYJDŹ DO MNIE.
 • Bądź po prostu potrzebujesz z kimś porozmawiać- PRZYJDŹ DO MNIE.

PRZYJDŹ razem spróbujemy sobie z tym poradzić.

Dla rodziców

DROGI RODZICU

Jeśli:

 • Martwi Cię zachowanie Twojego dziecka.
 • Niepokoją Cię jego wyniki w nauce.
 • Coś dzieję się w twojej rodzinie i boisz się jaki to będzie miało wpływ na twoje dziecko.
 • Zachowanie twojego dziecka nagle się zmieniło i nie wiesz dlaczego.
 • Twoje dziecko jest agresywne, nieśmiałe, wycofane i chciałbyś mu pomóc.
 • Chciałbyś poprawić/pogłębić relację ze swoim dzieckiem i nie wiesz jak to zrobić.
 • Twoje dziecko jest apatyczne, lękowe, nie chce chodzić do szkoły.

PRZYJDŹ razem spróbujemy sobie z tym poradzić.

Pamiętaj Moja praca przy Twojej współpracy przyniesie efekty.