Samorząd Uczniowski

OPIEKUN: Pani Agnieszka Ziółkowska oraz Pani Paulina Jabłońska

ZARZĄD SAMORZĄDU

Przewodnicząca: Maja Wolniak

Zastępca: Julia Owczarek oraz Kalina Gołębiowska

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017 / 2018

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.

3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.

4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).

6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.