Opiekun: Agnieszka Ziółkowska, Elżbieta Chmielecka - Wróbel, Paulina Jabłońska, Małgorzata Nowacka

ZARZĄD SAMORZĄDU

Przewodnicząca: Oliwia Walczak

Zastępcy: Kacper Majtczak, Julia Kutryj

Sekretarz:

CZŁONKOWIE

- Magda Al-Fohaidi

- Oliwier Tadeja

- Maria Piotrowska

- Gołębiowska Olga

- Pękul Amelia

- Misztal Julia

- Ławniczak Marika

- Sadowski Olaf

- Uraszewska Hanna

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018 / 2019

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.

3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.

4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).

6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Plan Działania Samorządu w Roku Szkolnym 2018/2019

- Wybory samorządowe

- Udział w 100-leciu szkoły

- Międzynarodowy Dzień Ratownika Medycznego

- Międzynarodowy Dzień zwierząt

- Dzien spódnicy, muchy i krawata

- Dzień postaci z bajek

- Dzień pluszowego misia

- Dzień św. Mikołaja

- Dzień dziwaka

- Poczta Walentynkowa

- I Dzień Wiosny

- Włączanie się w orgnizację imprez szkolnych