Samorząd Uczniowski

Opiekun: Paulina Piotrowska, Paulina Jabłońska, Agnieszka Ziółkowska – Świderek

ZARZĄD SAMORZĄDU

Przewodnicząca: 

Zastępcy: 

CZŁONKOWIE

 

 

 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021 / 2022

 

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.

3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.

4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).

6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Plan Działania Samorządu w Roku Szkolnym 2021/2022

 

– Wybory samorządowe

– Udział w 100-leciu szkoły

– Międzynarodowy Dzień Ratownika Medycznego

– Międzynarodowy Dzień zwierząt

– Dzien spódnicy, muchy i krawata

– Dzień postaci z bajek

– Dzień pluszowego misia

– Dzień św. Mikołaja

– Dzień dziwaka

– Poczta Walentynkowa

– I Dzień Wiosny

– Włączanie się w organizację imprez szkolnych