Samorząd Uczniowski

Opiekun: Agnieszka Ziółkowska, Elżbieta Chmielecka – Wróbel, Paulina Jabłońska, Małgorzata Nowacka

ZARZĄD SAMORZĄDU

Przewodnicząca: Karolina Wachnik

Zastępcy: Michał Zwoliński, Róża Plewka

CZŁONKOWIE

– Julia Romanowska
– Kacper Rogowski
– Marika Ławniczak
– Maja Ziemska
– Oliwier Tadeja
– Karolina Pastusińska
– Hanna Uraszewska
– Szymon Chrząszczewski
– Gabriela Góźdź
– Maksymilian Gładkowski
– Iga Sadowska

 

 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018 / 2019

 

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.

3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.

4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).

6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Plan Działania Samorządu w Roku Szkolnym 2018/2019

 

– Wybory samorządowe

– Udział w 100-leciu szkoły

– Międzynarodowy Dzień Ratownika Medycznego

– Międzynarodowy Dzień zwierząt

– Dzien spódnicy, muchy i krawata

– Dzień postaci z bajek

– Dzień pluszowego misia

– Dzień św. Mikołaja

– Dzień dziwaka

– Poczta Walentynkowa

– I Dzień Wiosny

– Włączanie się w orgnizację imprez szkolnych