Świetlica

O naszej świetlicy

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom naszej szkoły przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

W naszej świetlicy proponujemy dzieciom różnorodne formy zajęć pozwalających na alternatywne sposoby spędzania czasu. Zajęcia te - zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci, oparte są na aktywności własnej, zabawie i twórczym działaniu - m.in. rozwijają zainteresowania i uzdolnienia, integrują grupę rówieśniczą, wdrażają do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania, stwarzają możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych, propagują zdrowy styl życia, pobudzają dzieci do pokonywania bezczynności i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.30

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy uczniom naszej szkoły szereg ciekawych zajęć tematycznych zawartych w szczegółowych, miesięcznych planach pracy oraz zajęcia stałe:

 • Gimnastyka poranna
 • Zajęcia relaksacyjne (muzyka relaksacyjna, ćwiczenia relaksujące, ćwiczenia z elementami kinezjologii edukacyjnej - gimnastyka mózgu)
 • Tematyczne zajęcia plastyczno - techniczne
 • „Rebusomania” - łamigłówki, zagadki, rebusy, krzyżówki, szyfrogramy, labirynty
 • Odrabianie lekcji
 • Gry i zabawy integracyjne, gry planszowe
 • Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym i placu zabaw

Wyposażenie świetlicy przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Znajduje się tu kącik czytelniczy oraz kącik zabaw. Sala wyposażona jest również w sprzęt RTV oraz komputer wykorzystywany podczas zajęć. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia ruchowe odbywają się na placyku przed szkołą lub na boisku szkolnym.

Praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się według planów pracy świetlicy.

Małgorzata Piasecka, Ewa Redczak, Barbara Borowska

Dzienny plan zajęć w naszej świetlicy

7.00 – 8.00 - Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

8.00 – 8.45 - Gimnastyka poranna, zajęcia relaksacyjne przy muzyce, ćwiczenia z elementami kinezjologii edukacyjnej (gimnastyka mózgu)

8.50 – 9.35 - Zajęcia czytelnicze (realizacja programu „świetlica czyta dzieciom”), gry i zabawy integracyjne

9.45 – 10.30 - Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze (zgodnie z miesięcznym planem pracy świetlicy)

10.40 – 11.25 - Zajęcia plastyczno - techniczne (wymiennie: zajęcia dramowe, rebusomania, gry planszowe, zabawy ruchowe przy muzyce)

11.40 – 12.25 - Gry i zabawy - boisko szkolne, plac zabaw

12.35 – 13.20 - Zajęcia plastyczno - techniczne (wymiennie: zajęcia dramowe, rebusomania, gry planszowe, zabawy ruchowe przy muzyce)

13.35 – 14.20 - Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze (zgodnie z miesięcznym planem pracy świetlicy)

14.30 – 15.15 - Odrabianie lekcji / zajęcia czytelnicze

15.20 – 16.05 - Zabawy dowolne wg indywidualnych potrzeb dzieci

16.05 – 17.30 - Filmy, bajki, wypoczynek, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy tematyczne, gry i zabawy integracyjne

,,KOLOROWA ŚWIETLICA” - ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE

Twórczość plastyczna jest bardzo ważną formą działalności każdego dziecka. W procesie tworzenia mały człowiek prezentuje własny sposób postrzegania świata, wyraża swoje myśli, uzewnętrznia uczucia i emocje, rozwija wyobraźnię, kreatywność oraz kształtuje swoje poczucie estetyki. W trakcie zajęć plastycznych na podstawie wiedzy osobistej stwarza nowe, jedyne w swoim rodzaju, oryginalne „dzieła sztuki”.

Udział w zajęciach plastyczno-technicznych to również szansa dla uczniów, którzy mają kłopoty z nauką lub są nieśmiali w kontaktach z rówieśnikami. Poprzez aktywność twórczą mogą wzbogacić szeroko pojęty warsztat pracy, wyrazić samego siebie, a przy tym poczuć, że dokonali czegoś niezwykłego i uwierzyć we własne siły.

Jedną z form pracy w naszej świetlicy są właśnie zajęcia plastyczno – techniczne. Są one skierowane do wszystkich uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej (nie tylko do tych, którzy wykazują szczególne zainteresowania i uzdolnienia plastyczne). Założeniem zajęć jest oparcie ich na aktywności własnej uczniów oraz na ich naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi.

Podczas zajęć szczególną uwagę zwracamy na:

 • poszanowanie wytworów pracy człowieka
 • dostrzeganie piękna i oryginalności każdej pracy
 • rozwijanie poczucia estetyki
 • integrację zespołu świetlicowego (poprzez prace zespołowe)
 • różnorodność, w celu poznania różnych, ciekawych technik plastycznych.

Zachęcamy do samodzielnej plastycznej wypowiedzi, do śmiałej realizacji własnych pomysłów i zamierzeń.

NIEKTÓRE TECHNIKI PLASTYCZNE stosowane podczas zajęć: rysowanie (ołówek, kreda, kredki, patyk, czarny tusz), malowanie pędzlem, gąbką, palcem (farby, pastele olejne, tusz, pasta do zębów), modelowanie (plastelina, masa solna, glina plastyczna), konstruowanie (papier, tektura, materiały przyrodnicze, druciki, folia aluminiowa), komponowanie płaskich i przestrzennych form technikami mieszanymi (kolorowy papier, gazety, ścinki tekstylne), wycinanie, wydzieranie, origami, kiri-origami, kolaż itp.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Świetlica czyta dzieciom - zajęcia czytelnicze

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej świetlicy realizujemy program „Świetlica czyta dzieciom”. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły.
Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest bowiem najlepszą drogą do poznawania świata. Pierwsze lata edukacji są najważniejsze dla pozytywnego nastawienia młodych czytelników do czytania. Nasze działania w tym kierunku obejmują przede wszystkim wspólne czytanie i zabawy z książką.

Cele zajęć czytelniczych:
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • zdobywanie i kreowanie wiedzy
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • wzbogacanie słownictwa
Powyższe cele są realizowane przez:
 • wspólne czytanie książek (również czytanie przez starszych uczniów młodszym)
 • czytanie przez innych pracowników szkoły (nie tylko nauczycieli)
 • zapraszanie na wspólne czytanie Rodziców
 • zabawy ruchowe i muzyczne inspirowane książką
 • elementy dramy w pracy z książką
 • ilustrowanie przeczytanych książek
 • samodzielne tworzenie książek

Zajęcia czytelnicze mają uświadomić uczniom, że kontakt z książką dostarcza wiedzy o świecie, ludziach i sobie samym, rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Prowadzone są miłej i przyjaznej atmosferze, w formie zabawy.

Serdecznie zapraszamy!