Świetlica

O naszej świetlicy

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom naszej szkoły przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

W naszej świetlicy proponujemy dzieciom różnorodne formy zajęć pozwalających na alternatywne sposoby spędzania czasu. Zajęcia te – zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci, oparte są na aktywności własnej, zabawie i twórczym działaniu – m.in. rozwijają zainteresowania i uzdolnienia, integrują grupę rówieśniczą, wdrażają do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania, stwarzają możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych, propagują zdrowy styl życia, pobudzają dzieci do pokonywania bezczynności i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy uczniom naszej szkoły szereg ciekawych zajęć tematycznych zawartych w szczegółowych, miesięcznych planach pracy oraz zajęcia stałe:

 • Gimnastyka poranna
 • Zajęcia relaksacyjne (muzyka relaksacyjna, ćwiczenia relaksujące, ćwiczenia z elementami kinezjologii edukacyjnej – gimnastyka mózgu)
 • Tematyczne zajęcia plastyczno – techniczne
 • „Rebusomania” – łamigłówki, zagadki, rebusy, krzyżówki, szyfrogramy, labirynty
 • Odrabianie lekcji
 • Gry i zabawy integracyjne, gry planszowe
 • Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym i placu zabaw

Wyposażenie świetlicy przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Znajduje się tu kącik czytelniczy oraz kącik zabaw. Sala wyposażona jest również w sprzęt RTV oraz komputer wykorzystywany podczas zajęć. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia ruchowe odbywają się na placyku przed szkołą lub na boisku szkolnym.

Praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się według planów pracy świetlicy.

Wiktoria Kaczmarek, Jagoda Wójcik,  Monika Juskowiak, Anna Milczarek, Wioletta Sadowska, Hanna Wiechetek

 

Dzienny plan zajęć w naszej świetlicy

7.00 – 8.00 – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

8.00 – 8.45 – Gimnastyka poranna, zajęcia relaksacyjne przy muzyce, ćwiczenia z elementami kinezjologii edukacyjnej (gimnastyka mózgu)

8.55 – 9.40 – Zajęcia czytelnicze (realizacja programu „świetlica czyta dzieciom”), gry i zabawy integracyjne

9.50 – 10.35 – Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze (zgodnie z miesięcznym planem pracy świetlicy)

10.45 – 11.30 – Zajęcia plastyczno – techniczne (wymiennie: zajęcia dramowe, rebusomania, gry planszowe, zabawy ruchowe przy muzyce)

11.45 – 13.25 – Gry i zabawy integracyjne, gry planszowe, prace porządkowe, zabawy konstrukcyjne

13.40 – 14.25 – Odrabianie lekcji / zajęcia czytelnicze

14.35 – 15.20 – Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze (zgodnie z miesięcznym planem pracy świetlicy)

15.30 – 17.30 – Zajęcia plastyczne, wypoczynek, relaks, filmy, bajki, zabawy tematyczne, zabawy na świeżym powietrzu

 

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ PODLEGA ZMIANOM W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB BIEŻĄCYCH, POGODY, ZAINTERESOWAŃ, SAMOPOCZUCIA I AKTYWNOŚCI DZIECI.

Świetlica czyta dzieciom – zajęcia czytelnicze

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej świetlicy realizujemy program „Świetlica czyta dzieciom”. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły.
Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest bowiem najlepszą drogą do poznawania świata. Pierwsze lata edukacji są najważniejsze dla pozytywnego nastawienia młodych czytelników do czytania. Nasze działania w tym kierunku obejmują przede wszystkim wspólne czytanie i zabawy z książką.

Cele zajęć czytelniczych:

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • zdobywanie i kreowanie wiedzy
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • wzbogacanie słownictwa

Powyższe cele są realizowane przez:

 • wspólne czytanie książek (również czytanie przez starszych uczniów młodszym)
 • czytanie przez innych pracowników szkoły (nie tylko nauczycieli)
 • zapraszanie na wspólne czytanie Rodziców
 • zabawy ruchowe i muzyczne inspirowane książką
 • elementy dramy w pracy z książką
 • ilustrowanie przeczytanych książek
 • samodzielne tworzenie książek

Zajęcia czytelnicze mają uświadomić uczniom, że kontakt z książką dostarcza wiedzy o świecie, ludziach i sobie samym, rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Prowadzone są miłej i przyjaznej atmosferze, w formie zabawy.

Serdecznie zapraszamy!

,,KOLOROWA ŚWIETLICA” - ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE

Twórczość plastyczna jest bardzo ważną formą działalności każdego dziecka. W procesie tworzenia mały człowiek prezentuje własny sposób postrzegania świata, wyraża swoje myśli, uzewnętrznia uczucia i emocje, rozwija wyobraźnię, kreatywność oraz kształtuje swoje poczucie estetyki. W trakcie zajęć plastycznych na podstawie wiedzy osobistej stwarza nowe, jedyne w swoim rodzaju, oryginalne „dzieła sztuki”.

Udział w zajęciach plastyczno-technicznych to również szansa dla uczniów, którzy mają kłopoty z nauką lub są nieśmiali w kontaktach z rówieśnikami. Poprzez aktywność twórczą mogą wzbogacić szeroko pojęty warsztat pracy, wyrazić samego siebie, a przy tym poczuć, że dokonali czegoś niezwykłego i uwierzyć we własne siły.

Jedną z form pracy w naszej świetlicy są właśnie zajęcia plastyczno – techniczne. Są one skierowane do wszystkich uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej (nie tylko do tych, którzy wykazują szczególne zainteresowania i uzdolnienia plastyczne). Założeniem zajęć jest oparcie ich na aktywności własnej uczniów oraz na ich naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi.

Podczas zajęć szczególną uwagę zwracamy na:

 • poszanowanie wytworów pracy człowieka
 • dostrzeganie piękna i oryginalności każdej pracy
 • rozwijanie poczucia estetyki
 • integrację zespołu świetlicowego (poprzez prace zespołowe)
 • różnorodność, w celu poznania różnych, ciekawych technik plastycznych.

Zachęcamy do samodzielnej plastycznej wypowiedzi, do śmiałej realizacji własnych pomysłów i zamierzeń.

NIEKTÓRE TECHNIKI PLASTYCZNE stosowane podczas zajęć: rysowanie (ołówek, kreda, kredki, patyk, czarny tusz), malowanie pędzlem, gąbką, palcem (farby, pastele olejne, tusz, pasta do zębów), modelowanie (plastelina, masa solna, glina plastyczna), konstruowanie (papier, tektura, materiały przyrodnicze, druciki, folia aluminiowa), komponowanie płaskich i przestrzennych form technikami mieszanymi (kolorowy papier, gazety, ścinki tekstylne), wycinanie, wydzieranie, origami, kiri-origami, kolaż itp.

SERDECZNIE ZAPRASZAMYs.

Świetlica czyta dzieciom - zajęcia czytelnicze

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej świetlicy realizujemy program „Świetlica czyta dzieciom”. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły.
Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest bowiem najlepszą drogą do poznawania świata. Pierwsze lata edukacji są najważniejsze dla pozytywnego nastawienia młodych czytelników do czytania. Nasze działania w tym kierunku obejmują przede wszystkim wspólne czytanie i zabawy z książką.

Cele zajęć czytelniczych:

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • zdobywanie i kreowanie wiedzy
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • wzbogacanie słownictwa

Powyższe cele są realizowane przez:

 • wspólne czytanie książek (również czytanie przez starszych uczniów młodszym)
 • czytanie przez innych pracowników szkoły (nie tylko nauczycieli)
 • zapraszanie na wspólne czytanie Rodziców
 • zabawy ruchowe i muzyczne inspirowane książką
 • elementy dramy w pracy z książką
 • ilustrowanie przeczytanych książek
 • samodzielne tworzenie książek

Zajęcia czytelnicze mają uświadomić uczniom, że kontakt z książką dostarcza wiedzy o świecie, ludziach i sobie samym, rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Prowadzone są miłej i przyjaznej atmosferze, w formie zabawy.

Serdecznie zapraszamy!

Świetlica może być fajna

Świetlica może być fajna!

Czas spędzony przez uczniów w świetlicy szkolnej powinien być dobrze wykorzystany, wypełniony interesującymi zajęciami, a przede wszystkim bezpieczny. Jest to miejsce, które przez wiele godzin zastępuje dzieciom dom. Dlatego coraz częściej szkoły stawiają na udoskonalenie działalności i doposażenie świetlic szkolnych, a wychowawcy starają się urozmaicić dzieciom spędzony tu czas, poszukują ciekawych i nowych metod i form pracy, biorąc pod uwagę zainteresowania i rzeczywiste potrzeby i możliwości uczniów. Specyfika pracy świetlicowej pozwala również na rzeczywistą indywidualizację – dostrzeżenie i bieżące rozwiązywanie problemów (zarówno w nauce, jak i wychowawczych).

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego dzieciom pozostającym na terenie szkoły przed lekcjami lub po ich zakończeniu, zapewnienie opieki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. Ale pełni ona również ważną funkcję społeczną. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie stale przebywają w grupie, dzięki czemu rozwijają swoje umiejętności interpersonalne – uczą się współpracy z rówieśnikami.

Świetlica jest doskonałym miejscem do realizowania programów wychowawczo – profilaktycznych, które m.in. służą rozpoznawaniu swoich emocji i emocji innych ludzi, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Wychowawcy świetlicy podczas zajęć często wykorzystują bajakoterapię, muzykoterapię lub dramę ponieważ swobodny i zabawowy charakter zajęć świetlicowych sprzyja rozwijaniu wyobraźni, kreatywności i postaw twórczych.

Działalność plastyczna również pełni ważną rolę terapeutyczną – dziecko ma wówczas szansę na zaprezentowanie własnego sposobu postrzegania świata, uzewnętrznienie uczuć i emocji, rozwijanie wyobraźni. Udział w zajęciach plastyczno-technicznych to również szansa dla uczniów, którzy mają kłopoty z nauką lub są nieśmiali w kontaktach z rówieśnikami. Poprzez aktywność twórczą mogą wzbogacić szeroko pojęty warsztat pracy, wyrazić samego siebie, a przy tym poczuć, że dokonali czegoś niezwykłego i uwierzyć we własne siły. Zabawowy charakter zajęć ruchowych czy gimnastyki umożliwia rozładowanie energii, daje satysfakcję, pozwala poczuć smak zwycięstwa nawet tym uczniom, którzy na co dzień mają rozmaite trudności i kłopoty.

Świetlica też ma swoje zasady i warto je znać

Dobrze, aby współpraca na linii rodzic – świetlica układała się pomyślnie. Wpłynie to pozytywnie na funkcjonowanie świetlicy, a tym samym na dzieci, które spędzają tu czas. Drodzy Rodzice zapoznajcie się z Regulaminem świetlicy, poznajcie zasady i przepisy, które obowiązują w świetlicy naszej szkoły. Jeżeli będziecie je znali i rozumieli, będziecie mogli wspierać wychowawców w procesie wdrażania dzieci do ich przestrzegania. Niewątpliwie wpłynie to na komfort oraz bezpieczeństwo Waszych pociech.

Źródła: ORE – Świetlica szkolną przestrzenią czasu wolnego, I. Niewiejska – Świetlica szkolna. Rola i zadania świetlicy szkolnej w kontekście wychowawczo – opiekuńczej funkcji szkoły

 

Konkurs Świetlicowy

Konkurs Świetlicowy

KONKURS ŚWIETLICOWY ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM  PT: „MIKOŁAJ I JEGO POMOCNICY” TERMIN SKŁADANIA PRAC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO 6 GRUDNIA 2019 FORMAT PRAC: A3 TECHNIKA PRAC – DOWOLNA...