Terminy zebrań

W roku szkolnym 2021/2022 terminy zebrań z rodzicami ustalane są indywidualnie z wychowawcą klasy.

miesiąc
wrzesień 2021 zebranie I – III 6 IX
zebranie IV – VIII 7 IX
październik 2021 dzień otwarty I – III 11 X
dzień otwarty IV – VIII 12 X
listopad 2021 dzień otwarty I – III 15 XI
dzień otwarty IV – VIII 16 X
grudzień 2021 zebranie I – III 13 XII
zebranie IV – VIII 14 XII
marzec 2022 zebranie I – III 14 III
zebranie IV – VIII 15 III
kwiecień 2022 dzień otwarty I – III 25 IV
dzień otwarty IV – VIII 26 IV
maj 2022 zebranie I – III 30 V
zebranie IV – VIII 31 V