Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu dba o rozwój swych podopiecznych.

W naszej placówce każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do nauki na kolejnym etapie kształcenia;
 • opanuje umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym komputera i internetu;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, co pozwoli mu zaplanować dalszą edukację na miarę swoich możliwości;
 • odkryje w sobie poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, Ojczyzną;
 • stanie się odpowiedzialny za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska naturalnego;
 • pozna metody i techniki umożliwiające nawiązanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi;
 • nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie współpracy z innymi.

Dlaczego my ??

Najstarsza szkoła w Błoniu, szkoła z tradycjami.

Dlaczego „Jedynka” to szkoła dla Twojego dziecka?

 • znajduje się w spokojnym i bezpiecznym rejonie miasta,
 • jest szkołą kameralną, w której dziecko nie jest anonimowe,
 • objęta jest monitoringiem co daje poczucie bezpieczeństwa,
 • dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra.

Każdy kto przekracza próg naszej szkoły musi wiedzieć, że kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój dziecka, wychowanie w duchu patriotyzmu i odpowiedzialności.

Oferujemy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną:
  • pedagogów szkolnych, psychologa, logopedę, terapeutę pedagogicznego,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia językowe (angielski, niemiecki),
 • koła zainteresowań:
  • historyczne, Małego Ekologa,
 • zajęcia dodatkowe:
  • muzyczne, matematyczne, polonistyczne, plastyczne, socjoterapeutyczne, plastyczno-literackie „Bajeczki dla najmłodszych”,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • SKS,
 • koszykówka,
 • opieka świetlicy od godz. 7.00 do godz. 17.30
 • pomoc pielęgniarki,
 • realizujemy edukacyjne projekty unijne.

Dysponujemy:

 • pracownią komputerową,
 • biblioteką z czytelnią,
 • salami gimnastycznymi,
 • gabinetami logopedy, psychologa, pedagoga i reedukatora,
 • świetlicą szkolną.

Czym żyje „Jedynka”?

 • uczestniczymy i osiągamy sukcesy w licznych konkursach,
 • wyjeżdżamy na ciekawe wycieczki,
 • cieszymy się bardzo dobrymi wynikami sprawdzianu klas szóstych,
 • organizujemy różne akcje:
  • Malowanie bombek,
  • Kopernikalia,
  • Jasełka,
  • Kiermasze świąteczne,
  • Akcje ekologiczne,
  • Zawody sportowe,
  • Dzień życzliwości i pozdrowień