100-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu

„Szanujmy wspomnienia,

z nich składają się wielkie historie.”

Tadeusz Różewicz

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. M. KOPERNIKA W BŁONIU WIELKI JUBILEUSZ 100-LECIA

1918-2018

 

 

 

 

Przez 100 lat historii „Jedynki” wiele się działo. Były chwile trudne i piękne, wzniosłe i radosne; ściśle związane z dziejami Ojczyzny i miasta. Historia szkoły i jej dzieje opisane są w okolicznościowym albumie, wydanym w związku z obchodami jubileuszu.

 

27 września 2018 r. uczniowie świętowali urodziny swojej szkoły, odbyły się gry i zabawy terenowe, rozgrywki sportowe, dzieci obejrzały w kinie film.

28 września 2018 r. uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 w kościele Narodzenia Pańskiego w Błoniu – mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Rafała Markowskiego. Następnie sztandar szkoły poprowadził uczestników mszy do szkoły, na dalsze uroczystości.

Na plac szkolny przybyły władze miasta i powiatu warszawskiego zachodniego, przedstawiciel kuratorium w Warszawie, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Błonie, prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych, działających na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, byli dyrektorzy, absolwenci, rodzice, uczniowie i przyjaciele szkoły.

Przed budynkiem szkolnym wkopano dąb pamięci COPERNICUS oraz zakopano kapsułę czasu, w której umieszczono:

 

• zdjęcia wszystkich klas w roku szkolnym 2017/2018

• zdjęcia pracowników szkoły

• list Pani dyrektor- Magdaleny Rak

• list uczennicy kl. siódmej – Agnieszki Świstak

• tarczę szkoły

Następnie Pani dyrektor wraz z Panem burmistrzem odsłonili okolicznościową, jubileuszową tablicę, upamiętniającą ten wyjątkowy moment.

Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęły się dalsze obchody uroczystości w nowo wybudowanej hali sportowej. W przepięknej scenerii to wyjątkowe spotkanie poprowadził aktor teatru Roma w Warszawie, Pan Wojciech Paszkowski.

Były przemówienia dyrektor szkoły – Magdaleny Rak, burmistrza Błonia – Zenona Reszki, starosty powiatu warszawskiego zachodniego – Jana Żychlińskiego, przewodniczącego Rady Rodziców – Marcina Zatorskiego, absolwentki szkoły – Jadwigi Oszczyk , przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Oliwki Walczak z klasy siódmej b oraz innych gości, chcących zabrać głos.

Uhonorowani zostali byli dyrektorzy naszej szkoły:

• Pan Czesław Rytka

• Pan Stefan Okraska

• Pan Wojciech Kowalczyk

oraz niepedagogiczni pracownicy szkoły i nauczyciele, którzy odeszli na emeryturę z naszej placówki.

Kulminacyjnym punktem imprezy była premiera filmu o historii szkoły, w którym wśród obsady występowali także nasi uczniowie i pracownicy szkoły. Było też przedstawienie w wykonaniu uczniów SP1, przygotowane przez Panią Dominikę Paszkowską. Tańczyły dwie grupy szkolnych czirliderek pod kierownictwem Pani Karoliny Stasiak.

Impreza urodzinowa zakończyła się wjazdem tortu i poczęstunkiem, a goście chętnie spędzili czas w szkolnych murach – wspomnieniom nie było końca.

Jako dyrektor szkoły serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym na jubileusz, składam podziękowania pracownikom niepedagogicznym i pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 1 za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie obchodów 100-lecia szkoły.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Rak – dyrektor SP1

 

 

 

,,100 lat szkoły zamknięte w kadrze”

 

 

 

,,100 lat szkoły zamknięte w kadrze”

1918-2018 Kamienie Milowe

Jubileusz 100-lecia okiem MazowszeTV

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1

 

GALERIA ZDJĘĆ 1
GALERIA ZDJĘĆ 2

 

Zjazd Astronomów

 

GALERIA ZDJĘĆ