III Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Błonia organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Błoniu dnia 14 maja 2020r.

Cele turnieju:

 1. Propagowanie wśród uczniów gry w szachy.
 2. Rozwijanie logicznego i strategicznego myślenia.
 3. Podnoszenie umiejętności gry w szachy.
 4. Integracja lokalnego środowiska szachowego.
 5. Rozwijanie i utrwalanie pasji.
 6. Współpraca międzyszkolna.

Regulamin Turnieju:

 1. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Klasy 2- 4 szkoły podstawowej
 • Klasy 5- 8 szkoły podstawowej
 1. Szkoła robi eliminacje we własnym zakresie, zgłasza maksymalnie po 4 osoby z każdej kategorii wiekowej.
 2. Rozgrywki finałowe odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu ul. Poniatowskiego 19, 14 maja (czwartek) w godzinach 9:00- 13:00.
 3. Zgłoszenia osób biorących udział w Turnieju prosimy przesyłać do dnia 24 kwietnia 2020r. na kartach zgłoszeniowych osobiście bądź na adres mailowy: bibliotekasp1blonie@wp.pl
 4. Sędzią turnieju będą Pan Maciej Kowalec oraz Pan Mateusz Bronowicki.
 5. Przewidujemy nagrody dla laureatów Turnieju (3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej), wygrany w swojej kategorii otrzyma również Puchar Burmistrza Błonia.
 6. W trakcie Turnieju uczestnicy pozostają pod opieką nauczycieli z macierzystej szkoły.
 7. Tempo gry P-15’ (15minut na całą partię dla każdego zawodnika).
 8. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny Turnieju- Pan Maciej Kowalec.
 9. Zapewniamy uczestnikom wodę, napoje i słodki poczęstunek.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

Osoby do kontaktu:

Karolina Stasiak tel. 511-095-220

Dorota Zagańczyk tel. 511-892-120

ZKarta zgłoszeniowa do pobrania:

Karta-zgłoszeniowa