Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją i decyzjami MEN o wprowadzeniu w szkołach zdalnego nauczania bardzo proszę o określenie możliwości korzystania przez Państwa dziecko w domu z komputera/laptopa/smartfona z dostępem do Internetu, umożliwiającym odbiór informacji przekazywanych przez nauczyciela, korzystanie z zajęć prowadzonych online, przesyłanie wykonanych zadań. 
Informacja ta jest niezbędna dla zorganizowania przez dyrektora możliwości realizacji podstawy programowej dla uczniów.

W związku z powyższym proszę o przesłanie do wychowawcy poprzez LIBRUSA stwierdzenia:
Moje dziecko (mię i nazwisko, klasa) ma warunki do uczestniczenia w kształceniu za pośrednictwem Internetu.
lub
Moje dziecko (Imię i nazwisko, klasa) nie ma warunków ku temu, żeby uczestniczyć w kształceniu za pośrednictwem Internetu.

Równocześnie informuję, że zostaliśmy zobligowani do stworzenia bazy numerów telefonów/e-maili Państwa i Państwa dzieci, potrzebnej do przygotowania zdalnej realizacji programów nauczania. Powyższe informacje proszę przesłać na konto wychowawcy poprzez LIBRUSA.

 W/w  informacje proszę przesłać do dnia 19 marca 2020 r.

Dyrektor szkoły

Magdalena Rak