„Umarłych wieczność dotąd trwa,
                                                                  dokąd pamięcią im się płaci.”

                                                                                               Wisława Szymborska

 

        Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu, Grono Pedagogiczne,
pozostali pracownicy szkoły oraz uczniowie z głębokim żalem i smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci wyjątkowego człowieka

Pani Lucyny Żakowskiej (zm. 29 marca 2020 r.)

         Pani Żakowska do momentu przejścia na emeryturę, w roku 2009,
z wielkim zaangażowaniem pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
w Błoniu. Przez wiele lat z pasją i poświęceniem oddawała się też pracy nauczycielki języka polskiego i roli wychowawczyni dzieci i młodzieży.    

Jej nieoczekiwana śmierć budzi wielki żal w sercach tych, którym była bliska. W naszej pamięci na zawsze pozostanie pogodną, ciepłą, uśmiechniętą osobą o wrażliwej duszy i sercu otwartym na potrzeby drugiego człowieka.

Wraz z Jej odejściem uderza nas poczucie pustki – niedającej się niczym zapełnić. Pozostają tylko piękne wspomnienia o delikatnej, subtelnej kobiecie kochającej świat i ludzi. Będą w nas zawsze obecne i rozkwitną tym bardziej, im więcej serca włożymy w ich pielęgnowanie.

    Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

                                            Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu