Zdalna szkoła+

Zdalna szkoła+

24 sierpnia 2020 roku w błońskim ratuszu Pani Dyrektor Magdalena Rak  odebrała sprzęt komputerowy zakupion dla szkół gminych.  Sprzęt będzie wykorzystywany przez uczniów w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego w okresie epidemii, a po jej zakończeniu będzie użytkowany w szkołach. Sprzęt został zakupiony ze środków pozyskanych w kolejnej edycji programu “Zdalna szkoła+”.

 

za: Zenon Reszka – Zdalna szkoła+

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

dnia 1 września 2020 r.

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym:

 

godz.   8.00 – klasy VIII

godz.   8.30 – klasy  VII

godz.   9.00 – klasy   VI

godz.   9.30 – klasa   V

godz. 10.00 – klasy  IV

godz. 10.30 – klasy  III

godz. 11.00 – klasy   II

godz. 11.30 – klasy    I

 

Obowiązuje strój galowy.