24 sierpnia 2020 roku w błońskim ratuszu Pani Dyrektor Magdalena Rak  odebrała sprzęt komputerowy zakupion dla szkół gminych.  Sprzęt będzie wykorzystywany przez uczniów w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego w okresie epidemii, a po jej zakończeniu będzie użytkowany w szkołach. Sprzęt został zakupiony ze środków pozyskanych w kolejnej edycji programu “Zdalna szkoła+”.

 

za: Zenon Reszka – Zdalna szkoła+