14 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Seniora. Z tej okazji kilku uczniów naszej szkoły napisało list do seniora.

Seniorzy pełnią ważną role w każdej rodzinie – ogromny bagaż doświadczeń i wspomnień, którymi mogą podzielić się z młodszym pokoleniem. Są to zarówno historie związane z ważnymi wydarzeniami społecznymi, ale i dziejami rodziny.  Kto inny jak nie dziadek/babcia opowie o sukcesach dawnych sportowców czy opowie ciekawą historię z życia.

[za: BimKal]