“Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
– Jan Paweł II

W dniu 5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to dla nas wszystkich bardzo ważny dzień. Celem uczczenia tego święta jest uznanie pracy wszystkich wolontariuszy, za cały trud , czas oraz ogromne serce, które wkładają w swoją codzienną pracę. Działalność wolontariuszy na całym świecie obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej, medycznej oraz charytatywnej.

Dzień ten jest okazją , aby pokazać światu jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych osób. Jest to doskonały moment na zauważenie zrealizowanych inicjatyw oraz zachęcenie do współdziałania innych ludzi.

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych ludzi. Wolontariusz często uzyskuje dużo większe korzyści niż rzeczy materialne: ogromną satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, zyskuje nowych przyjaciół, zdobywa wiedzę i doświadczenie w kontakcie z drugim człowiekiem.

Od 8 lat w naszej szkole funkcjonuje wolontariat szkolny. Pierwotna jego nazwa to Klubik Dobroci, dziś Waria(n)t Wolontariat. Dzieci z klas IV-VIII mogą dobrowolnie z własnej chęci i woli być wolontariuszami. Nasza szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Co roku wolontariusze odwiedzają: Przedszkole nr 3 Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi, Przedszkole nr 2 Promyczek, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie, Senior Plus  w Błoniu, DPS w Bramkach. Wolontariusze spędzają chętnie czas bawiąc się z dziećmi, czytając im bajki w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, spotykają się z osobami chorymi, starszymi, pomagają w organizacji zbiórek na terenie naszej placówki. Wolontariusze pomagają również zawsze w odrabianiu lekcji młodszym dzieciom na świetlicy szkolnej, organizacji uroczystości szkolnych. Jesteśmy dumni, że co roku tak wiele dzieci chętnie zgłasza się do naszego wolontariatu.

 

Nie wiesz co robić ? Rób dobro !

 

 

Dlaczego warto pomagać?

Dlaczego warto pomagać – 1
Dlaczego warto pomagać – 2
Dlaczego warto pomagać
Dlaczego wolontariat jest ważny