5 grudnia – Dzień Wolontariusza

5 grudnia – Dzień Wolontariusza

“Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
– Jan Paweł II

W dniu 5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to dla nas wszystkich bardzo ważny dzień. Celem uczczenia tego święta jest uznanie pracy wszystkich wolontariuszy, za cały trud , czas oraz ogromne serce, które wkładają w swoją codzienną pracę. Działalność wolontariuszy na całym świecie obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej, medycznej oraz charytatywnej.

Dzień ten jest okazją , aby pokazać światu jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych osób. Jest to doskonały moment na zauważenie zrealizowanych inicjatyw oraz zachęcenie do współdziałania innych ludzi.

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych ludzi. Wolontariusz często uzyskuje dużo większe korzyści niż rzeczy materialne: ogromną satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, zyskuje nowych przyjaciół, zdobywa wiedzę i doświadczenie w kontakcie z drugim człowiekiem.

Od 8 lat w naszej szkole funkcjonuje wolontariat szkolny. Pierwotna jego nazwa to Klubik Dobroci, dziś Waria(n)t Wolontariat. Dzieci z klas IV-VIII mogą dobrowolnie z własnej chęci i woli być wolontariuszami. Nasza szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Co roku wolontariusze odwiedzają: Przedszkole nr 3 Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi, Przedszkole nr 2 Promyczek, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie, Senior Plus  w Błoniu, DPS w Bramkach. Wolontariusze spędzają chętnie czas bawiąc się z dziećmi, czytając im bajki w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, spotykają się z osobami chorymi, starszymi, pomagają w organizacji zbiórek na terenie naszej placówki. Wolontariusze pomagają również zawsze w odrabianiu lekcji młodszym dzieciom na świetlicy szkolnej, organizacji uroczystości szkolnych. Jesteśmy dumni, że co roku tak wiele dzieci chętnie zgłasza się do naszego wolontariatu.

 

Nie wiesz co robić ? Rób dobro !

 

 

Dlaczego warto pomagać?

Dlaczego warto pomagać – 1
Dlaczego warto pomagać – 2
Dlaczego warto pomagać
Dlaczego wolontariat jest ważny

 

 

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Klasa 2c była była na wycieczce! Oczywiście wirtualnej 🙂 4 grudnia, dzięki łączom internetowym odwiedziliśmy Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zajęcia edukacyjne w formie zdalnej  bardzo nam się podobały. Odbyliśmy wirtualny spacer po muzeum i uczestniczyliśmy w lekcji pt. Z Wojskiem Polskim za pan brat! Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat wojska oraz rozwiązywaliśmy online zagadki dotyczące tematu. Wiemy już też więcej na temat tego, czym żołnierze zajmują się w czasie pokoju. 

Dziękujemy!

I Ty możesz zostać Mikołajem

I Ty możesz zostać Mikołajem

Zbliżają się Mikołajki. Dla tych ,którzy nie wiedzą, co zrobić, żeby zostać Mikołajem i obdarować kogoś niematerialnie uczniowie z klasy 6c – Helena Brzozowska i Franciszek Kołota dzielą się swoimi pomysłami.

Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 

 

“A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my ma uczucia, talenty, ambicje, rożne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować”

Anna Dymna

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

[za: infor]

Co to jest niepełnosprawność

Co to jest niepełnosprawność 2