Rekrutacja rozpoczyna się 15 marca 2021 r. i trwa do 2 kwietnia 2021 r.

Wypełnione, podpisane przez obojga rodziców dokumenty należy przesłać do szkoły pocztą, scanem na adres e-mailowy szkoły: sekretariat@sp1blonie.pl lub dostarczyć do placówki.

Dokumenty dostarczone osobiście prosimy umieścić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły.

Ze względu na pandemię prosimy o niewchodzenie do budynku szkoły.

Osoby mające dodatkowe pytania proszone są o kontakt telefoniczny: 22 725-30-48 lub poprzez

e-mail szkoły.

 

Dokumenty do pobrania:

zgłoszenie dziecka z obwodu – klasa I

wniosek – przyjęcie dziecka spoza obwodu – klasa I

oświadczenie – rekrutacja klasa I spoza obwodu