Szanowni Rodzice,

Podczas  trwania egzaminów  klas ósmych w dniach 25, 26 i 27 maja szkoła  nie prowadzi zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Natomiast  28 maja  i 4 czerwca  są dniami wolnymi jedynie  od zajęć dydaktycznych.

Dla uczniów, których  rodzice nie mogą zapewnić opieki w tym dniu, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 17.30.