Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym

od 25 do 27 maja 2021 r.

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Dzień

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

25 maja, wtorek

język polski

9:00

120 minut

26 maja, środa

matematyka

9:00

100 minut

27 maja,                        czwartek

język angielski

9:00

90    minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

  • o 60 minut – w przypadku języka polskiego,

  • o 50 minut – w przypadku matematyki,

  • o 45 minut – w przypadku języka angielskiego

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów zewnętrznych, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

 

Ósmoklasiści –  życzymy wszystkiego najlepszego
i zapewniamy, że trzymać będziemy za Was  kciuki