Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  Powiatu Warszawskiego Zachodniego                              im. Ireny Sendlerowej w Błoniu

Zapraszają na konferencję

która odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2, 05-082 Zielonki-Parcela w dniu 6 października 2021 roku o godzinie 11.15

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału do dnia 1 października 2021 za pomocą poczty elektronicznej: zapisy@zpppblonie.pl

 

Konferencja będzie odbywać się w reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, ilość miejsc ograniczona.                

 

 

Program

10.45 – 11.15 – Rejestracja – wejście na salę z uwagi na reżim sanitarny możliwe tylko                   w  wyznaczonym czasie.

11.15 – Powitanie zgromadzonych gości – przemówienie Starosty Powiatu Warszawskiego    

              Zachodniego Pana Jana Żychlińskiego

11.30 – „Problemy zdrowia psychicznego uczniów”  – dr Lidia Popek

12.30 – „Kryzys emocjonalny dzieci i młodzieży w okresie pandemii – badania i sygnały

              ostrzegawcze” – Lucyna Kicińska

13.20 – Przerwa

13.40 – „Uczuciometr czyli o kondycji emocjonalnej dzieci i młodzieży” – Kaja Romanowicz

14.40 – „Sieciowe życie dzieci – jak pracować nad higieną cyfrową w trudnym czasie pandemii”                  

              – Anna Rywczyńska

15.30 – zakończenie konferencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegenci

 

  • Dr Lidia Popek – lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Doświadczenie w pracy z Pacjentami od 1981 roku. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii  i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ordynator Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii                         w Józefowie. Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Stale współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, aby pomóc każdemu pacjentowi jak najlepiej.

 

  • Lucyna Kicińska – Od 16 lat związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Jest członkinią prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego                   oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, wzmacniania potencjału dzieci                i nastolatków, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, zapobiegania autoagresji i samobójstwom. Autorka narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także kursów e-learning adresowanych do rodziców                                i profesjonalistów dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.

 

  • Kaja Romanowicz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor CTPB. Praktykuje od 2005 roku jako psychoterapeuta. Pracowała m. in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Instytucie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prowadzi praktykę prywatną od 2006 roku. Obecnie współpracuje z Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Piasecznie. Doktorantka, bada spowolnienie psychoruchowe w depresji i czynniki z nim powiązane. Prywatnie mama – 3 dzieci- 21, 20 i 8. Wierzy, że aktywność fizyczna i relacje interpersonalne pomagają zachować dobrostan psychiczny.

 

  • Anna Rywczyńska– Kierownik Działu Edukacji Cyfrowej w NASK oraz Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Badaczka technologii cyfrowej w kontekście zjawisk kulturowych i praktyk społecznych oraz ekspertka i popularyzatorka w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Współtwórczyni międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”. Autorka publikacji oraz narzędzi edukacyjnych, członkini międzynarodowych grup roboczych m.in. w ramach agencji ENISA i ECSO i EC Safer Internet for Children. W 2018 r. uwzględniona w “Liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce”.