Oferta szkoły

Szanowni Rodzice,

z pewnością chcieliby Państwo zapewnić swojemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania zainteresowań, w miłej, bezpiecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.

Nasza szkoła jest miejscem, które w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu oferuje:

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną stale wzbogacającą swój warsztat pracy,

fachową opiekę wysokiej klasy specjalistów: pedagoga, pedagooga specjalnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego, logopedy,

różnorodne metody i formy pracy z dziećmi,

indywidualne podejście do każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, 

fachową opiekę nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

dobrze wyposażone sale lekcyjne,

pracownię komputerową z dostępem do Internetu, wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy,

dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do Internetu oraz czytelnię,

nowoczesne sale gimnastyczne,

boisko szkolne, plac zabaw,

zorganizowaną opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 17.30,

w ramach zajęć świetlicowych: gimnastykę poranną, zabawy i gry integracyjne, zajęcia dydaktyczne, plastyczno – techniczne, muzyczne, relaksacyjne, ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu,

obiady dla chętnych,

opiekę pielęgniarki,

ciekawe wycieczki edukacyjne, wyjścia do kina, teatru, na koncerty oraz wyjazdy na zieloną szkołę.

Nasza szkoła wspiera wielokierunkową aktywność każdego ucznia oraz rozwój mechanizmów uczenia się, prowadzących do osiągnięcia przez niego kompetencji samodzielnego uczenia się.

Nasza szkoła współpracuje z Rodzicami, środowiskiem lokalnym, organizacjami i instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających wszechstronny rozwój we wszystkich obszarach rozwojowych naszych uczniów.

Realizujemy edukacyjne projekty unijne, innowacje pedagogiczne. Organizujemy imprezy okolicznościowe, koncerty, spotkania, warsztaty, akcje ekologiczne, prozdrowotne, dobroczynne.