Projekt Unijny

Nauka bez tajemnic … projekt unijny w SP1

Fundusze Europejskie

Dnia 22 listopada 2016 r., Gmina Błonie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Nauka bez tajemnic – wsparcie uczniów z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu”.

Celem projektu jest wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych min. 1184 uczniów, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji 51 nauczycieli SP1, SP2 w Błoniu i Zespołu Szkół w Bieniewicach.

Planowanym efektem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowita wartość projektu: 981 717,50 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 932 537,87 zł

W naszej szkole przez 2 lata organizowane będą zajęcia:

  • wyrównawcze w klasach I – III w 10 grupach,
  • rozwijające w klasach I – III w 10 grupach,
  • zajęcia językowe w 4 grupach,
  • zajęcia polonistyczno-dziennikarskie w 5 grupach,
  • zajęcia ogólnorozwojowe: sportowe w 5 grupach, gier planszowych w 3 grupach,
  • zajęcia artystyczno-plastyczne,
  • zajęcia oparte na metodzie eksperymentu: matematyka (1 grupa), przyroda (1 grupa).

W naszej szkole zaplanowane są również wycieczki.

Nauczyciele będą uczęszczać na studia podyplomowe

Szkoła wzbogaci się o pomoce dydaktyczne, szczególnie do pracy na lekcjach matematyki i przyrody.