Waria(n)t Wolontariat!

Opiekun: 

Czlonkowie wolontariatu:  Ilona Buch, Aleksandra Grzejszczak,  Wiktoria Kaczmarek, Wioletta Kowalewska, Anna Milczarek, Małgorzata Nowacka, Julia Pater, Paulina Piotrowska, Agnieszka Syska, Magdalena Szczęsna, Monika Tarsała, Hanna Wiechetek, Dorota Zagańczyk, Agnieszka Ziółkowska – Świderek

 

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

 

autor nieznany

 

Wolontariat szkolny uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole to odpowiedni czas dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując chęć poznania oraz ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Pragniemy, aby nasi uczniowie byli otwarci, zaangażowani oraz pełni pasji.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości.

 

 

Uczeń, który aktywnie i regularnie uczestniczył w wolontariacie na koniec roku szkolnego otrzyma wpis na świadectwie szkolnym. By wziąć udzial w wolontariacie należy zgłosić się do pani Pauliny Jabłońskiej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie

• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych ludzi

• Kształtowanie postaw prospołecznych

• Rozwijanie empatii i tolerancji

• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

• Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności

• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej

• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi

• Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń

• Rozwijanie zainteresowań

• Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach

• Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

OBSZARY DZIAŁANIA

• Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne

ŚRODOWISKO SZKOLNE

• Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce

• Udział w zajęciach pozalekcyjnych

• Pomoc w bibliotece szkolnej

• Pomoc w świetlicy szkolnej

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

• Współpraca z przedszkolami znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Błonie, współpraca z Domami Pomocy Społecznej

• Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne

źródło: http://www.czernikowo.pl/plik,20369,program-wolontariat-pdf.pdf